Ilixhe/Baja e Pejës

Kjo qytezë simpatike gjendet 15km (aje mund të arrihet përmes tranzitit për Rozhajë) larg nga Peja, e pozicionume në një kodrinë. Qendra e saj përbëhet prej një rruge të vetme, rrugët anësore që çojnë nëpër lagje të vogla janë në proces ndërtimi. Qyteza është e njoftun për qendrën e saj rehabilituese të cilës në popull i thone Ilixha e Pejes. Shëruese janë burimet termale të ujit të cilat janë vënë në funksion të shëndetit.

Parku i qytetit është pyll i dendur me drunjë i cili hyn n'funksion të qendrës rehabilituese mirëpo shfrytëzohet edhe prej qytetarëve të vendit.

Po ece qendrës së qytezës, në fund të saj gjendet xhamia, në të majtë të saj gjendet pylli e në të 'fshihet' shtëpiza e vogël nga guri, brenda saj gjendet burimi termal. Kanali që përqon ujin për në qendër rehaxbilituese ka shpërthyer dhe si rezultat shpesh kalimtaret e rastit zbathen dhe fusin këmbët në ujin e nxehtë.

Burimi i ujit termomineral ka kapacitet 17,5 litra /në second dhe ky ujë ka tempertaurë 46 – 48 °C, me mundësi të zgjerimit dhe të shfrytëzimit të

kapaciteteve turistike termale. Uji i Banjës ka cilësi shëruese të sëmundjeve reumatike dhe të sëmundjeve tjera të ndryshme.

Lokacioni: Ilixhe/Baja e Pejës Istog, në regjioni: Pejë

Vlerëso44 vlerësime mes 3.61

Nuk ka asnjë koment


photo

 

Vende tjera në këtë regjion

Ngjarjet e ardhshme